четвъртък, 28 октомври 2010 г.

il cortile di Ca' Querini col giardino privato

Corto Maltese è stato qui da un'amica.Adesso entriamo e poi saliamo per lo scalone esterno Сега влизаме и първо се качваме нагоре по външното стълбище


adesso dritto verso il giardino privato sullo sfondo сега направо към частната градина в дъното

C'è anche porta d'acqua che ormai non credo che si usi има и воден вход, който не вярвам вече да се използва

Lascito dell'antenato Marino Querini, posto per fedeltà eterna, accresciuto dal pronipote Aloisio, felice durerà per sempre. 1642Снимките са повече от онова, което мога да разкажа. Радвам се, че моята история е част от историята на този дом Куерини, който "щастливо ще просъществува завинаги".

Няма коментари:

Публикуване на коментар