вторник, 20 април 2010 г.

due riflessi di maestro (photos by Giuseppe Desideri)

Oggi Aldo ci ha presentato un fotografo - Giuseppe Desideri e le sue "Scenografie Veneziane". La sua Arte mi ha fatto gran impressione e ho scelto questi due rifelissi, i riflessi sono sempre belli ma questi sono esclusivi (come tutte le altre foto di Giuseppe Desideri che hanno un'atmosfera surreale e fiabesca).

Днес Алдо ни представи един фотограф - Джузепе Дезидери и неговите "Венециански сценографии". Изкуството му ми направи огромно впечатление и избрах тези две отражения от всичките негови снимки, които видях. Отраженията винаги са хубави във фотографията, но тези са изключителни (каквито са и всички останали снимки на Джузепе Дезидери, отличаващи се с една сюреална и приказна атмосфера). Накрая давам линка, но ако ще ги гледате, се подгответе да видите Венеция от мечтите си, една Венеция, която е много по-приказна и спираща дъха от онази, която не всеки ден е магическа, реалната Венеция, която вече вероятно сте видели или ще видите с очите си. И това само доказва, че този фотограф е артист. Накои от снимките му приличат на картини, други на гоблени, ще видите какво имам предвид.

All rights reserved. Аз само го представям в качествата му на фотограф на български тук. Нарочно избрах отраженията, останалите образи са отвъд възможностите на обикновения фотоапарат. Толкова са сюблимни, че чак са прекомерни. А тези двете снимки са човешки.

L'orologio Часовникът

© photo by Giuseppe Desideri

Guardando nell'acqua Гледайки във водата

© photo by Giuseppe Desideri

"il mondo e che mondo in una pozzanghera" ha commentato una degli estimatori del fotografo su flickr.

"светът и какъв свят в една локва" е коментирала една от ценителите на фотографа в сайта за фотогорафии flickr.

CLICK HERE CLICCA QUA

1 коментар:

  1. Spiego dove sono i riflessi, purttroppo non riconosco il campo.

    Oтражения в залетия с вода площад Сан Марко и във водата останала в средата на едно кампо. Именно за да се събира дъждовната вода в тях, в средата на почти всяко кампо във Венеция има украсен със скулптурни релефи кладенец - vera da pozzo. Може да си представите каква е била значимостта им преди да изграждането на водопровода. Водата във Венеция дотогава е била докарвана и с лодки. Била е стока, която домакинствата, които нямали възможност да си я доставят сами, са купували. Но на това ще се спра отделно на друго място.

    ОтговорИзтриване