четвъртък, 18 март 2010 г.

Yoko Ono's art in VeniceКакто се вижда от датировката на работата (ама каква работа може да е маслиновото дръвче?), Йоко Оно е влязла в колекцията на Пеги след смъртта на голямата колекционерка през декември 1979. Не й е стигало, че е привлякла вниманието на колекционер като Джон Ленън (те така се запознават), искала е нещо нейно да стане част от прочутата колекция на Пеги Гугенхайм. И така през 2003 година Йоко Оно е добавила своя "дар" към Колекцията Пеги Гугенхайм. И фондация Соломон Гугенхайм, която стопанисва музея с колекцията на Пеги във Венеция, е нямала нищо против, дори се е зарадвала, ако се има предвид на каква световна известност се радва Йоко Оно (не благодарение на своето изкуство). Но аз си мисля, че Пеги Гугенхайм е нямало да се заблуди толкова лесно колкото Джон Ленън, който толкова се впечатлил от една ябълка "двеста пауда да я гледаш как изгнива".Маслиното дръвче е добре гледано в градината на Пеги, ако не броим погледите на посетителите, на които името на Йоко Оно действа като своеобразен дразнител. Но повечето хора сигурно се радват като гледат изкуство да видят некое добре познато име. Славата на Йоко Оно обаче ще трае още дълго, маслиновото дръвче там, със сигурност ще я надживее. Днес за 15-годишните Джон Ленън не е онова, което беше когато аз бях на 15 години. Дори не съм сигурна, че повечето от тях знаят и кой е.l'olivo di Yoko Ono nel giardino con le altre sculture della collezione di Peggy Guggenheim, palazzo Venier dei Leoni

The Board of the Venice Biennale 2009 has awarded the Golden Lions for Lifetime Achievement to:
Yoko Ono
John Baldessari

See Yoko Ono at 53rd Venice Biennale. Il consegno del Leone d'oro and her speech.

Se volete vedere il video cliccate qui

An Art historian said:

(In Eglish)
Along with great visual artist and theorist John Baldessari, this year’s Golden Lion Career Award went to Yoko Ono, who has made japanese silence the strenght of the western struggle. A feminist and feminine conceptual performer, Yoko Ono – despite being lost in her mythical partner John Lennon’s shadow for too long – still represents one of the figures in contemporary art who best did justice to the role of the woman, the intellectual woman and the complex feminine universe. Her installations enphasize an erudite, detached and poetical thought.
(In Italian)
Leone d’oro alla carriera, assieme al grande artista visivo e teorico John Baldessari, a questa artista che ha fatto del silenzio nipponico la forza della lotta in occidente. Performer concettuale, femminista e femminile, Yoko Ono, troppo a lungo persa all’ombra del mitico compagno Lennon, rappresenta ancora una delle figure del panorama artistico contemporaneo che più hanno reso giustizia al ruolo della donna, al complesso universo femminile, alla donna intellettuale. Le sue istallazioni enfatizzano un pensiero colto, distaccato e poetico.
by Maria Vittoria Capitanucci

E adesso volevo linkare il post che ha pubblicato Anna Livia che aveva visitato la mostra di Yoko Ono a Venezia, nel palazzetto Tito. Volevo andarci a vederla anch'io a novembre ma prima di partire ho visto che era fino il 20 settembre.

Per vedere le foto fatte da Anna Livia cliccate qui

Няма коментари:

Публикуване на коментар