петък, 26 февруари 2010 г.

думата fondamenta

fondamenta dell'Arsenale


Fondamenta е венециански тротоар, но долу вместо асфалтова лента има канал, повечето нямат дори парапети, от другата страна като при тротоарите във всички други градове са стените на сградите. Под плочите, с които са павирани тези крайводни тротоари наречени фонадамента са забити безчет дървени колове в дъното на каналите. Тициано Скарпа в книгата си „Венеция е риба” казва нещо от сорта “знай, че вървиш върху една обърната наопаки гора”. В мн.ч. според съвремената употреба на езика е fondamente.
Най-дългите и най-приятни за разходки са от двата края на града откъм южната част на лагуната покрай канала, който разделя Венеция от остров Джудека са „Дзатере”, Саловете, фонадмента посроена още по времето на дожа Андреа Грити, чийто портрет ни е оставил Тициан.
„Фонадменте Нуове”, както подсказва и названието им са от по ново време може би ХVІІ век и са от северната страна на лагуната. За разлика от тях „Дзатере”, „Саловете” имат и различни названия в отделните си части, една от които (няма я на картите) Йосиф Бродски е избрал за заглавие на прозаичната си книжка за Венеция “Fondamenta degli Incurabili” (на неизлечимо болните) по името на някогашния приют за неизличимо болни (познайте от коя болест). Мисля, че няма такава табела, но има мост с такова название.
Фонадмента се нарича и всеки тротоар край канал във Венеция, колкото и незначителна да е дължината му. Етимологията е ясна. Ще рече нещо здраво, стабилно, в основата на нещо, с една дума фуднаментално.

Няма коментари:

Публикуване на коментар