събота, 1 май 2010 г.

la loggia del primo piano della Ca' d'Oro

dove nel 1422 lavorò el mastro tagiapie(t)ra Matteo Raverti, l'autore anche della scala esterna nel cortile. Sappiamo il suo nome grazie al padrone e commitente della Ca' d'Oro, Marino Contarini chi la volle costriure ed ornare tra il 1421 e il 1443.

Лоджата на първия етаж на Ка` д`Оро където през 1422 г. е работил майсторът каменоделец Матео Раверти, автор и на външната стълба във вътрешния двор, за чиято съдба има какво да се разкаже. Знаем името на майстора, защото собственикът и поръчител на "Златната къща" Марино Контарини си водил бележки кого наема на работа и какво му възлага.



Няма коментари:

Публикуване на коментар