четвъртък, 3 юни 2010 г.

Ingo Stahl, Bavarian gondolier and friend of mine

Nella foto lo vediamo in poppa della gondola, acquistata dal suo amico Uwe Kunze a Venezia.

Няма коментари:

Публикуване на коментар